Zasady psychoterapii w naszym Ośrodku

Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady, według których pracujemy:

  1. Na wizytę w gabinecie pacjent umawiany jest telefonicznie (w wyjątkowych sytuacjach za pomoca maila lub smsa).
  2. Na wizytę pacjent umawiany jest osobiście, chyba, że istnieją okoliczości, że osoba która potrzebuje pomocy z przyczyn zdrowotnych nie jest w stanie podjąć trudu kontaktu telefonicznego.
  3. Sesja trwa 45-50 minut, chyba, że jest to pierwsza wizyta rodzinna lub małżeńska – w tych przypadkach zostaniecie Państwo poinformowani przez terapeutę podczas umawiania się na wizytę o czasie trwania takiej sesji. Standardowo są to dwie jednostki czasowe, czyli 90-100 minut.
  4. Za sesję należy zapłacić tuż po jej zakończeniu, chyba, że terapeuta, w uzgodnieniu z pacjentem, zadecyduje inaczej.
  5. Odwołanie sesji powinno nastąpić minimum na dzień przed planowaną wizytą. Może się tak zdarzyć, że odwołanie wizyty w tym samym dniu lub tuz przed wyznaczoną godziną skutkować będzie koniecznością zapłaty za nią.
  6. Sesje terapii grupowej są obowiązkowe dla osób, które zdecydowały się wziąć w niej udział. Przerwanie terapii lub nieobecność podczas sesji nie zwalnia z opłat za terapię.
  7. Godzinę lub termin sesji należy uzgodnić każdorazowo z terapeutą.
  8. W razie wątpliwości możecie Państwo pytać terapeutę o zagadnienia związane z terapią na każdym etapie jej trwania.
  9. Podczas niektórych sesji terapeutycznej może się zdarzyć, że obecni będą stażyści. Zostaniecie Państwo o tym poinformowani wcześniej.
  10. Za zgodą pacjenta nagrywamy sesje. Służy to lepszemu monitorowaniu przebiegu terapii. Pacjent również może otrzymać dostęp do nagrania.