Psychoterapia indywidualna

 

Psychoterapia indywidualna jest najczęściej wybieraną formą szukania pomocy u specjalisty.

Spotkania indywidualne charakteryzują się intensywnym kontaktem z druga osobą w konwencji tzw. ralacji terapeutycznej.

Terapeua pełni tutaj bardzo ważną rolę, która ma na celu ukazanie pacjentowi sedna problemu, dotychczasowych sposobów radzenia sobie z nimi oraz pomoc w odnalezieniu konstruktywnych rozwiązań.

Psychoterapeuta jest dla pacjenta swoistym lustrem odzwierciedlającym wewnętrzne procesu zachodzące w osobie doświadczającej trudności. Na podstawie przebiegu relacji oraz procesu, jaki ujawania się w gabinecie pacjent uczy się siebie, otrzymuje informaje na swój temat a także informacje zwrotne na temat swojego funkcjonowania.

Terapia indywidualna powinna prowadzić nie tylko do poszerzenia wiedzy, czy świadomości o samym sobie, ale powinna prowadzić do wglądu oraz doświadczenia, które może zmienić dotychczasowe postrzeganie siebie, innych i świata.

Terapia indywidualna jest bardzo intymnym doświadczeniem. Każdy proces terapeutyczny jest inny.

Spotkania odbywają się najczęściej raz w tygodniu i trwają 45-50 minut.