Psychoterapia

Jest to spotkanie psychoterapeuty i pacjenta, którego celem jest praca nad zgłaszanymi przez pacjenta problemami. Praca ta polega na rozmowie oraz na proponowanych przez psychoterapeutę zadaniach i ćwiczeniach. Prowadzi to często do wglądu oraz doświadczeń, które zmieniają perspektywę patrzenia na siebie, swoich bliskich, otaczającą rzeczywistość.

Długofalowym celem, któremu służy psychoterapia, jest odzyskanie spokoju, odnalezienie swojego miejsca w życiu. Daje to perspektywę bycia szczęśliwym oraz przywraca lub wzmacnia umiejętność obdarzania siebie i innych miłością.

Czas trwania psychoterapii jest różny – od kilku spotkań do kilku lat. Zależy to głównie od oczekiwań pacjenta oraz od rodzaju zgłaszanego problemu.

Od 2012 roku w Ośrodku proponujemy uczestnictwo Półrocznej Grupie Psychoterapii Integratywnej

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest najczęściej wybieraną formą szukania pomocy u specjalisty.

Spotkania indywidualne charakteryzują się intensywnym kontaktem z druga osobą w konwencji tzw. ralacji terapeutycznej.

Terapeua pełni tutaj bardzo ważną rolę, która ma na celu ukazanie pacjentowi sedna problemu, dotychczasowych sposobów radzenia sobie z nimi oraz pomoc w odnalezieniu konstruktywnych rozwiązań.

Psychoterapeuta jest dla pacjenta swoistym lustrem odzwierciedlającym wewnętrzne procesu zachodzące w osobie doświadczającej trudności. Na podstawie przebiegu relacji oraz procesu, jaki ujawania się w gabinecie pacjent uczy się siebie, otrzymuje informaje na swój temat a także informacje zwrotne na temat swojego funkcjonowania.

Terapia indywidualna powinna prowadzić nie tylko do poszerzenia wiedzy, czy świadomości o samym sobie, ale powinna prowadzić do wglądu oraz doświadczenia, które może zmienić dotychczasowe postrzeganie siebie, innych i świata.

Terapia indywidualna jest bardzo intymnym doświadczeniem. Każdy proces terapeutyczny jest inny.

Spotkania odbywają się najczęściej raz w tygodniu i trwają 45-50 minut.

Psychoterapia par/małżeństw

Psychoterapia par często poprzedzona jest konsultacją pary lub małżonków indywidualnie.

Terapia ma na celu rozpoznanie głównego źródła problemów oraz pomoc w ich rozwiązaniu.

Terapia par powinna ułatwić komunikację w związku, odnalezienie przyczyn trudności a także konstruktywne ich rozwiązanie.

Rozwiązaniem nie zawsze jest nastawienie na tzw.”ratowanie małżeństwa”, choć często jest to wynikiem terapii, która pomaga partnerom pokonac kryzys.

Czasami zdarza się, że ludzie dzieki terapii znajdują sens w związku lub sens w życzliwym jego zakończeniu.

Bycie z drugim człowiekiem wymaga pracy, ale powinno też być źródłem spełnienia i satysfakcji w życiu.

Jeśli brakuje szczęścia i miłości w związku, psychoterapia pomaga je odnaleźć.

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa jest powszechną formą terapii stosowaną w leczeniu wielu róznych dolegliwości psychicznych, m.in uzależnień, depresji, lęku społecznego, trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji międzyludzkich.

Jest też doskonałą formą samorozwoju oraz pogłębienia wiedzy o sobie, innych ludziach oraz funkcjonowania społeczeństwa.

Terapia grupowa jest jedną z najskuteczniejszych formułą psychoterapii.

Zalecana jest szczególnie, kiedy dotychczasowa terapia indywidualna nie przyniosła oczekiwanego efektu lub gdy pacjent gotowy jest do pogłebienia swojego procesu terapeutycznego.

Zazwyczaj, kiedy terapeuta decyduje się zaproponować taką formę terapii, znaczy to, że uznał, że będzie to najlepsza forma leczenia w konkretnej sytuacji lub problemie.

Najbliższa V edycja terapii grupowej w Naszym Ośrodku odbędzie się w podanych niżej terminach.

Szanowni Państwo,
już 10 lutego 2017 rusza kolejna edycja półrocznej grupy terapeutycznej w Naszym Ośrodku.
Grupa kończy się 30 września.
Spotkania odbywają się w cyklu comiesięcznych całodniowych spotkań. Pierwsze spotkanie jest spotkaniem trzydniowym wyjazdowym w podpoznańskim gospodarstwie agroturystycznym. Kolejne terminy spotkań to:
4.III, 1.IV, 6.V, 8-9.VI, (przerwa wakacyjna), 2.IX, 30.IX. 2017. W sumie 10 dni terapeutycznych, każdy po 8 godzin terapii.

Koszt 25zł za godzine terapii (ze zniżką dla par i rodzin, a także przy całkowitej wpłacie po zakwalifikowaniu się na grupę).

Zapisy trwają do 14 stycznia 2017
Grupę prowadzą terapeuci Ośrodka wraz z osobami asystującymi.
By zapisać się na konsultację do gupy prosimy o kontakt pod numerem tel. 695 711 678 w celu umówienia się na konsultację.