Konsultacja

Konsultacja jest etapem wstępnym psychoterapii. W zależności od formy terapii może być to jednorazowa konsultacja (np. wstępna do grupy terapeutycznej) lub konsultacja przed zawarciem kontraktu terapeutycznego.

Zazwyczaj na pierwszym etapie psychoterapii odbywamy od 1-5 wizyt, które mają na celu przeprowadzenie wywiadu, określenie problemu, prognozy i diagnozy psychoterapeutycznej oraz celu podjętej terapii.

Ilość konsultacji oraz zagadnień poruszanych na takich wizytach jest indywidualna, dobrana do specyfiki problemu, a także do potrzeb pacjenta.