Cennik

Konsultacja – 130zł / 50 min. sesja w godzinach dopołudniowych (od 7.00 – 14.00)

– 140 zł / 50 min. sesja w godzinach popołudniowych i wieczornych (15.00-22.00).

Sesja online – 140 zł/50 min. sesja w godzinach dopołudniowych (od 7.00 – 14.00)

– 150 zł / 50 min. sesja w godzinach popołudniowych i wieczornych (15.00-22.00).

Psychoterapia indywidualna – 130zł / 50 min. sesja w godzinach dopołudniowych (od 7.00 – 14.00)

– 140 zł / 50 min. sesja w godzinach popołudniowych i wieczornych

(15.00-22.00).

Psychoterapia par –  140 / 50 min* sesja w godzinach dopołudniowych (od 7.00 – 14.00)

– 150 zł / 50 min. sesja w godzinach popołudniowych i wieczornych (15.00-22.00).

rodzinna – 150 zł/ 50 min.*

Konsultacje i pilne interwencje – 150 zł/50 min (w tym konsultacje z dojazdem do pacjenta plus koszty dojazdu).

Sesja psychoterapii grupowej

  • grupa półroczna 40zł za godzinę (45minut pracy).
  • grupa cotygodniowa 75zł za godzinę (45minut pracy)

całkowita cena podana w informacji na temat grupy.

* – czas pracy z parą i rodziną może być dłuższy i koszt sesji wzrasta odpowiednio do czasu.
Przykładowo sesja trwająca 100 min, kosztuje 280 lub 300zł.

**-Odwołanie sesji w dniu, kiedy miała się ona odbyć może skutkować koniecznością zapłaty za daną sesję. (patrz Zasady Psychoterapii ).